Elin

  • 3-fasede lavspændingsmotorer fra byggestørrelse 280, luft- og vandkølede
  • højhastighedsmorer op til 8.000 o/min og op til 500 kW, luftkølede
  • højspændingsmotorer fra 200 kW og op
  • Banemotorer  langt de fleste tilfælde kan man med fordel anvende en normmotor lige fra hylden, men det forekommer, at normmotoren trods alt kommer til kort, og her kan teknatex næsten altid løse problemet med en specialmotor fra EMOD.

EMOD er en mellemstor motorfabrikant (ca. 500 ansatte) med to fabrikker i og ved Fulda i Hessen. Virksomheden er grundlagt i 1953 og har specialiseret sig i med kort varsel at fremstille motorer tilpasset den enkelte anvendelse.

Der kan være tale om rent dimensionsmæssige tilpasninger med specialaksler eller specialflanger, elektriske tilpasninger med hensyn til spænding og frekvens og til helt specielle driftsforhold. teknatex har f.eks. leveret motorer til trætørring, der sidder i mættet damp ved 110ºC og vakuum. Kortslutningsmotorer til tung start af centrifuger med opløbstider på 1 minut og flere delstarter efter hinanden. Motorer til tunneludluftning i brandtilfælde med 400ºC i over en time.

Specielle normer såsom UL, CSA, NEMA, VIK, EEx e og skibsudførelse er også muligt. Det samme gælder slæberingsmotorer, bremsemotorer, jævnstrømsmotorer, dykmotorer IP68 og kapslede motorer IP67. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænsen.

Til trods for disse specialiteter ligger EMOD's leveringstider normalt på kun 3-6 uger, afhængig af værksbelastningen.